روانشناسی و مشاوره
 • : :
 • - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
 • 

  روانشناسی و مشاوره

   مسلماً خاطر فرزند خیلی عزیزتر از همسر اوست.

  سختیها، ما را به خودمان می معرفی می کنند. 

  راز تربیت یک کودک شاد،

  بعضی از افراد، تنها زندگی کردن را بلد نیستند. 

  اگر زیاد دعوا می کنید، نگران باشید

  این ازدواجها در خطر هستند

  در خانواده اصلا دروغ نگویید

  کم کردن استرس با دید و بازدید

  شناخت به قصد ازدواج با آشنایی معمولی فرق دارد

  فرزندتان را سرزنش نکنید

  نحوه هدیه دادن به نامزد 

  هیچگاه حسرت خوردن ما را به جلو نخواهد برد.

   ناراحتی تان را ابراز کنید، 

  مسایل کوچک را حل کنید 

  یک کدبانوی شاغل نمونه باشید

  حسادت در سن ۱۵-۱۶ ماهگی آشکار می شود 

  شما وارد یک زندگی خانوادگی عاطفی شدید،

  شاد زیستن یک ویژگی است 

  رخی از کنار آمدن ها در طول زمان ایجاد می‌شود

  بدرفتاری های وی را متذکر شوید.